Autorzy i Autorki

2019 Paidia – żywioł dzieciństwa

Małgorzata Chrobak – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej XX wieku oraz Pracowni Literatury dla Dzieci i Młodzieży.
e‑mail: chrobak.malgorzata18@gmail.com

 Jarosław Dobrzycki − doktorant w Zakładzie Teorii Literatury Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
e‑mail: jaroslaw.dobrzycki7@wp.pl

 Katarina Dudova − adiunkt w Katedrze Języka i Literatury Słowackiej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze.
e‑mail: kdudova@ukf.sk

Iwona GralewiczWolny − doktor habilitowany w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
e‑mail: iwona.gralewicz‑wolny@us.edu.pl

 Anna Guzy − doktor nauk humanistycznych, językoznawca, psycholog, trener emisji głosu, psychoterapeuta (w trakcie szkolenia), adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.
e‑mail: anna.guzy@us.edu.pl

 Krystyna HeskaKwaśniewicz − profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor zwyczajny w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
e-mail: canes@o2.pl

 Wesna MojsowaCzepiszewska – profesor nauk humanistycznych, wykłada współczesną literaturę macedońską, a także literaturę dziecięcą na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Świętego Cyryla i Metodego w Skopje.
e‑mail: vesnamojsova@hotmail.com

Bernadeta NiesporekSzamburska − profesor nauk humanistycznych, językoznawca, dydaktyk w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
e‑mail: bernadeta.niesporek‑szamburska@us.edu.pl

 Alicja UngeheuerGołąb − profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, badaczka literatury dla dzieci i młodzieży, pedagożka, poetka.
e‑mail: ala.u@interia.pl

 Maria Wacławek − doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; lektor języka polskiego w Katedrze Polonistyki Uniwersytetu w Lublanie (Słowenia).
e‑mail: waclawek.maria@gmail.com

 Katarzyna WądolnyTatar profesor w Katedrze Poetyki i Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, kierownik tej katedry. Kieruje także Pracownią Literatury dla Dzieci i Młodzieży IFP UP.
e‑mail: k.wadolny.tatar@gmail.com

 Małgorzata WójcikDudek − doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
e‑mail: malgorzata.wojcik‑dudek@us.edu.pl

 

2020 Nowa humanistyka

Maria Balik – magister filologii polskiej, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Filologicznym. Pracuje jako nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach.
e-mail: maria.balik15@gmail.com

Alicja Baluch – profesor doktor habilitowana, literaturoznawca, profesor zwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wieloletni kierownik Katedry Literatury dla Dzieci i Młodzieży i Katedry Literatury XX Wieku.
e-mail: abaluch@op.pl

 Valter do Carmo Moreira − absolwent sztuk wizualnych oraz magister literatury porównawczej na State University of Londrina. Obecnie doktorant na studiach podyplomowych z zakresu literaturoznawstwa na Federal University of Paraná w Kurytybie.
e-mail: valter.chimba@gmail.com

 Oliwia Brzeźniak-Pałgan – doktor nauk humanistycznych, biblioterapeutka, członek polskiej sekcji IBBY, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Łukasza Górnickiego „Galeria Książki” w Oświęcimiu; redaktor działu Książki na portalu Czas Dzieci.
email: oliwiabrzezniak@onet.eu

Jarosław Dobrzycki − doktorant w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
e-mail: jaroslaw.dobrzycki7@wp.pl

Alicja Fidowicz – doktor nauk humanistycznych, pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
e-mail: alicja.fidowicz@uj.edu.pl

Agata Kiwacka − pedagog z ponaddwudziestoletnim stażem, nauczycielka języka polskiego i muzyki w gimnazjum oraz szkole podstawowej, oligofrenopedagog i tyflopedagog w publicznej szkole integracyjnej. Pracuje w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu.
e-mail: agatakiwacka@gmail.com

Joanna Letkiewicz Zamora − pedagog, nauczycielka języka polskiego w gimnazjum oraz szkole podstawowej, oligofrenopedagog i tyflopedagog, nauczyciel wspomagający, choreoterapeuta. Pracuje w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu.
e-mail: jjzamora@wp.pl

Krzysztof Koc – profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany w zakresie literaturoznawstwa, kierownik Pracowni Innowacji Dydaktycznych UAM w Poznaniu, sekretarz naukowego czasopisma metodycznego „Polonistyka. Innowacje”.
e-mail: kocyk@amu.edu.pl

 Agnieszka Kwiatkowska – profesorka w Zakładzie Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
e-mail: agak@amu.edu.pl

Grażyna Lewandowicz-Nosal – doktor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie bibliotek publicznych dla dzieci, literatury dla dzieci i młodzieży; pracownik Biblioteki Narodowej w Warszawie.
e-mail: grazyna.lewandowicz@poczta.onet.pl

Agnieszka Miernik − doktor habilitowany nauk humanistycznych, literaturoznawczyni, adiunkt na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
e-mail: agnes12@onet.eu

Bernadeta NiesporekSzamburska − profesor nauk humanistycznych, językoznawca, dydaktyk w Zakładzie Językoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
e‑mail: bernadeta.niesporek‑szamburska@us.edu.pl

 Ewa Ogłoza – doktor habilitowana, literaturoznawca w Instytucie Literaturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
e-mail: ewa.ogloza@us.edu.pl

Karolina Starnawska – doktor, pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego.
e-mail: karolina.starnawska@us.edu.pl

Tatiana Szulik-Opala − absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracuje z dziećmi i młodzieżą, zarówno w szkole podstawowej, jak i liceum ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim.
e-mail: tatianaszulik@hotmail.com

Małgorzata Wójcik-Dudek – dr hab. prof. UŚ; pracownik Instytutu Literaturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
e-mail: malgorzata.wojcik-dudek@us.edu.pl

Krystyna Zabawa − dr habilitowany, prof. AIK, kierownik Katedry Nauk o Literaturze Instytutu Neofilologii Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie.
e-mail: krystyna.zabawa@ignatianum.edu.pl

Accessibility