Lista recenzentów

Alina Biała (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)

Marta Buczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Elżbieta Kruszyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)

Małgorzata Latoch-Zielińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Dorota Michułka (Uniwersytet Wrocławski)

Iwona Morawska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Ilona Narębska (Universidad Alicante, Hiszpania)

Bożena Olszewska (Uniwersytet Opolski)

Lidija Tanusevska (Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Skopju, Macedonia)

Grażyna Tomaszewska (Uniwersytet Gdański)

Stanislav Štěpánik (Uniwersytet Karola, Praga)

Accessibility