O czasopiśmie

Czasopismo „Paidia i Literatura” powstało w 2018 roku jako rocznik poświęcony problematyce literatury dla dzieci i młodzieży. Początkowo pismo związane do 2019 roku z Katedrą Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ podejmowało przede wszystkim zagadnienia dotyczące miejsca oraz roli literatury dla niedorosłych w edukacji polonistycznej. Od 2020 roku „Paidia i Literatura” jest z związana z Interdyscyplinarnym Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną, co znacznie rozszerzyło formułę czasopisma, czyniąc z niego  interdyscyplinarną przestrzeń badań nad literaturą dla niedorosłych odbiorców, w której podejmowane zagadnienia oraz proponowane metodologie przekraczają horyzont edukacji w kierunku współczesnej refleksji humanistycznej. Taka formuła pozwala na szeroki ogląd problemów zorientowanych na następujących hasłach: humanistyka – dzieciństwo – literatura – kultura − edukacja.

Accessibility